Projektová činnost

Projektová činnost stojí na počátku realizace stavby a odvíjejí se od ní další specializované činnosti a řemeslné práce.

Při tvorbě projektu poskytujeme komplexní služby:

  • vstupní konzultace investičního záměru
  • posouzení celkové koncepce
  • volba materiálů a technologií
  • rozpočtové varianty
  • Příprava kompletní dokumentace k realizaci stavby včetně ověření od všech příslušných orgánů: projektová dokumentace pro stavební řízení, projektová dokumentace stavby
  • Inženýrská činnost ve výstavbě: geodetické práce, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, technický (stavební) dozor při realizaci stavby, zajištění kolaudačního rozhodnutí a následná spolupráce s investorem při kolaudačním řízení
  • Zpracování studií nových staveb bytových objektů
  • Návrhy a projekty rekonstrukce a modernizace objektů včetně interiérů, urbanistická řešení území


.jpg

.jpg
eProjekce
Ing. Pavel Malenda
autorizovaný inženýr ČKAIT 1201795 www.ckait.cz

Počet návštěv od 10.3. 2008: 85375
Dnes: 16

www.mbeprojekce.cz
Autor stránek: Petr Š.
www.epsw.cz

This document was successfully checked as XHTML 1.0 Strict