O firmě:

Nabízíme:

  • zpracování projektové dokumentace všech stupňů v oblasti pozemních staveb
  • zpracování odborných posudků, architektonických studií
  • zpracování energetických posudků, poradenství v oblasti energetiky staveb
  • zhodnocení stávajícího stavu objektů
  • zpracování rozpočtů staveb a ostatní služby v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby

Dále se zabýváme:

poradenskou činností v oblasti revitalizací bytových i rodinných domů, kdy zajišťujeme posouzení a návrh energetických a stavebnětechnických opatření, jejich ekonomické zhodnocení s návrhem financování stavby s využitím aktuálních dotačních programů ČR a EU. K těmto službám zajišťujeme také autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce.


.jpg
eProjekce
Ing. Pavel Malenda
autorizovaný inženýr ČKAIT 1201795 www.ckait.cz

Počet návštěv od 10.3. 2008: 88350
Dnes: 31

www.mbeprojekce.cz
Autor stránek: Petr Š.
www.epsw.cz

This document was successfully checked as XHTML 1.0 Strict